ĐẦU DÒ PHÔI CHỐNG TỪ
ĐẦU DÒ PHÔI CHỐNG TỪ

150,000 đ

180,000 đ

LÒ XO MÁY PHAY TX- M4
LÒ XO MÁY PHAY TX- M4

250,000 đ

280,000 đ

CỜ LÊ ĐA NĂNG 10 INCH FO-3003
CỜ LÊ ĐA NĂNG 10 INCH FO-3003

480,000 đ

510,000 đ

CỜ LÊ ĐA NĂNG 8 INCH FO-3002
CỜ LÊ ĐA NĂNG 8 INCH FO-3002

420,000 đ

450,000 đ

MÁY DẬP GẠT TAY LOẠI NHỎ JM-32
MÁY DẬP GẠT TAY LOẠI NHỎ JM-32

1,550,000 đ

1,580,000 đ

DAO XỦI CÁN GỖ FO-4038
DAO XỦI CÁN GỖ FO-4038

180,000 đ

210,000 đ

BỘ DỤNG CỤ CƠ KHÍ
BỘ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

1,250,000 đ

1,280,000 đ

ĐẦU KẸP MŨI TARO CHỮ T 10MM
ĐẦU KẸP MŨI TARO CHỮ T 10MM

150,000 đ

180,000 đ

MẶT BÍCH MÂM CẶP MÁY TIỆN 250
MẶT BÍCH MÂM CẶP MÁY TIỆN 250

1,200,000 đ

1,230,000 đ