Mặt dán sứ veneer
Mặt dán sứ veneer

400,000 đ

599,000 đ

 Sổ tay lâm sàng về Mini-implant
Sổ tay lâm sàng về Mini-implant

350,000 đ

380,000 đ

CĂNG DA BẰNG CHỈ PDO
CĂNG DA BẰNG CHỈ PDO

480,000 đ

530,000 đ

 Mặt dán sứ veneer
Mặt dán sứ veneer

400,000 đ

599,000 đ

IMPLANT TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA
IMPLANT TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA

350,000 đ

380,000 đ

 ĐIỀU TRỊ LẠI
ĐIỀU TRỊ LẠI

650,000 đ

700,000 đ

ATLAS KỸ THUẬT HÚT MỠ
ATLAS KỸ THUẬT HÚT MỠ

520,000 đ

550,000 đ

SÁCH ĐIỀU TRỊ LẠI
SÁCH ĐIỀU TRỊ LẠI

650,000 đ

680,000 đ

 Tiểu phẫu thẩm mỹ da liễu
Tiểu phẫu thẩm mỹ da liễu

480,000 đ

550,000 đ

SÁCH ĐAU NỘI NHA
SÁCH ĐAU NỘI NHA

350,000 đ

380,000 đ

 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU

350,000 đ

400,000 đ

TREO CUNG MÀY
TREO CUNG MÀY

300,000 đ

350,000 đ

ATLAS PHẪU THUẬT NÂNG NGỰC
ATLAS PHẪU THUẬT NÂNG NGỰC

520,000 đ

550,000 đ

TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA

350,000 đ

380,000 đ

 NẮN CHỈNH SÁNG TẠO
NẮN CHỈNH SÁNG TẠO

350,000 đ

400,000 đ

Nam khoa lâm sàng
Nam khoa lâm sàng

250,000 đ

300,000 đ

  PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU

350,000 đ

400,000 đ