MÁY DẬP GẠT TAY LOẠI NHỎ JM-32
MÁY DẬP GẠT TAY LOẠI NHỎ JM-32

1,550,000 đ

1,580,000 đ

KẸP CÀNG CUA KHỚP NỐI
KẸP CÀNG CUA KHỚP NỐI

150,000 đ

180,000 đ

CỜ LÊ ĐA NĂNG 10 INCH FO-3003
CỜ LÊ ĐA NĂNG 10 INCH FO-3003

480,000 đ

510,000 đ

DAO XỦI CÁN GỖ FO-4038
DAO XỦI CÁN GỖ FO-4038

180,000 đ

210,000 đ

ĐẦU KẸP MŨI TARO CHỮ T 10MM
ĐẦU KẸP MŨI TARO CHỮ T 10MM

150,000 đ

180,000 đ

ĐỤC DẸP TAY CHẮN 27x200mm
ĐỤC DẸP TAY CHẮN 27x200mm

220,000 đ

250,000 đ

MẶT BÍCH MÂM CẶP MÁY TIỆN 250
MẶT BÍCH MÂM CẶP MÁY TIỆN 250

1,200,000 đ

1,230,000 đ

ĐẦU DÒ PHÔI CHỐNG TỪ
ĐẦU DÒ PHÔI CHỐNG TỪ

150,000 đ

180,000 đ

CỜ LÊ ĐA NĂNG 8 INCH FO-3002
CỜ LÊ ĐA NĂNG 8 INCH FO-3002

420,000 đ

450,000 đ

MÁY MÀI ĐAI 4X8
MÁY MÀI ĐAI 4X8

10,500,000 đ

MÁY CƯA BÀN ĐA NĂNG MC-0850
MÁY CƯA BÀN ĐA NĂNG MC-0850

5,500,000 đ

5,800,000 đ